Image

Metode de lucru.

plan de acțiune …

 

scop general …

 •  asistarea, consultarea, antrenarea și dezvoltarea triadei strategice, părinte, copil, cadru didactic.

valori primordiale …

 • adecvare;
 • realism;
 • viziune;
 • dinamism.

conținut …

întâlniri pe diverse niveluri și cu diverse formate, cu echipa de conducere a școlii, cu echipa de cadre didactice, cu învățătorii în particular, întâlnirea cu clasa, întâlnirea cu părinții la orele de școala părinților, asistarea procesului dinamic de la eventualele întâlniri cu părinții și cadrele didactice la ședințele cu părinții, consultanță și consiliere individuală cu cadrele didactice, părinți și copii.

obiective particularizate …

 • optimizarea comunicării dintre părinți și copii;
 • optimizarea comunicării dintre părinți și cadre didactice;
 • optimizarea comunicării dintre copii și părinți și copii și cadre didactice, în vederea echipării copiilor cu abilități sociale și educaționale optime, eficiente, dinamice;
 • potențarea triadei pedagog, părinte copil în direcția unor performanțe de excepție.

obiective specifice …

 • desenarea idealului de copil pentru finalitatea procesului educațional ;
 • desenarea idealului, viziunii, valorilor și obiectivelor procesului educațional cu echipa de conducere;
 • interacțiunea pe acest pachet de elemente cu grupul de cadre didactice și stabilirea precisă a obiectivelor modulelor de școala părinților;
 • evaluarea tipologiilor de părinți, cadre didactice, copii, și clase ca și copii și clase ca și adulți, ca și personalitate colectivă pentru stabilirea strategiilor educative;
 • realizarea de întâlniri cu copii și educatoare prin asistarea la clasă pentru a acumula un pachet observațional minimal pentru start;
 • întâlniri cu părinții prin asistarea la ședința cu părinții pentru a acumula un pachet observațional minimal pentru start;
 • ședințe de școala părinților propriu zise;
 • interacțiuni de antrenare cu copii pe teme diverse.

practic …

 • experiențial;
 • pentru adulți;
 • realizat prin tehnici dinamice, jocuri, sarcini de lucru practice urmate de un debriefing specializat;
 • pragmatic;
 • având un suport teoretic de curs;
 • folosind evaluarea psihologică a tipurilor umane de adulți și copii;
 • pornind de la principiul unicității fiecărei personalități;
 • neinvaziv;
 • distractiv;
 • fără prejudecăți;
 • vizionar, orientat mereu pe dezvoltarea copilului și pe obiective concrete la care părinții și copii să lucreze în tandem sub supervizarea specialistului;